Horizontaal
Toezicht

Bij Horizontaal Toezicht bij het MKB werkt de Belastingdienst samen met fiscaal dienstverleners (bijv. Boersma Adviseurs), koepels van fiscaal dienstverleners (bijv. de NAOB) en brancheorganisaties. Alle partijen hebben baat bij die samenwerking.

Bent u als ondernemer klant bij een fiscaal dienstverlener die meedoet met horizontaal toezicht, zoals Boersma Adviseurs? Dan hebt u bijvoorbeeld sneller zekerheid over uw belastingaanslag. Doorgaans zullen de voor u door Boersma ingediende aangiften zonder nadere beoordeling door de Belastingdienst leiden tot aanslagen waarbij geldt: “aangifte is aanslag”.

Bij Horizontaal Toezicht is samenwerking het sleutelwoord. Door goede afspraken te maken met alle partijen die bij het aangifteproces betrokken zijn, wordt de kwaliteit van de aangiften gewaarborgd, of kan verbeteren. Ook kan onnodig dubbel werk worden voorkomen.

Horizontaal toezicht verschilt met verticaal toezicht, waarbij ‘van bovenaf’ en achteraf controle wordt uitgeoefend door de Belastingdienst.

Wie doet wat bij Horizontaal Toezicht

 

Boersma Adviseurs

1] moet aan de kwaliteitseisen voldoen om zich bij een koepelorganisatie te kunnen aansluiten. Wij zijn aangesloten bij de NOAB, en onze kwaliteit wordt periodiek door hen getoetst aan de nomen tijdens herkwalificaties.

2] nodigt haar klanten uit mee te doen met Horizontaal Toezicht. Als hij of zij dat wil, checkt Boersma of aan de voorwaarden wordt voldaan en overlegt een verklaring aan die klant voor deelname aan Horizontaal Toezicht ter ondertekening.

3] de aangiften doen bij de Belastingdienst voor die klant, conform de procedure en voorwaarden die geleden bij Horizontaal Toezicht

 

U als ondernemer

moet schriftelijk verklaren dat u “een relatie met de Belastingdienst nastreeft van vertrouwen, begrip en transparantie, gericht op het onderhouden en versterken van de bereidheid om aan fiscale verplichtingen te voldoen”. Met andere woorden: u dient zich netjes te gedragen en niets achterhouden zoals bijvoorbeeld “zwarte” omzet.  Deze verklaring zal Boersma Adviseurs u na overleg en uitgebreide toelichting aanbieden ter ondertekening.

 

De Belastingdienst

1] sluit omtrent Horizontaal Toezicht convenanten af met koepels van fiscaal dienstverleners en brancheorganisaties.

2] doet incidenteel, steeksproefgewijs controles over de aangiftes die volgens Horizontaal Toezicht ingediend zijn.

Meer dan 100 kleine- en middelgrote bedrijven zijn trouwe klant bij ons. Ook eens kennismaken? Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen dan een vrijblijvende afspraak maken in ons kantoor.

Over ons      Diensten      Thema’s      Nieuws      Online      Vacatures      Contact