De Rijlst 8 vml. landbouwschool 8521 NH Sint Nicolaasga Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga Telefoon   (0)513-434048 Telefax    (0)513-434272 © 2003-2019 Boersma Adviseurs is een maatschap van erkende fiscaal adviseurs en administratiedeskundigen. Zonnepanelen ondernemer voor BTW en/of inkomstenbelasting?

Algemene informatie.


Zonnepanelen worden steeds meer geplaatst op daken van huizen. Het rendement

is ook zonder subsidie tegenwoordig goed en normaal is de terugverdientijd ongeveer

zeven jaar, al naar gelang de hoeveelheid zon en de stand  van de zon ten opzichte

van de panelen. We krijgen veel vragen over zonnepanelen en er wordt ook veel over gesproken. Het gaat dan met name over subsidie, over BTW en over eventuele fiscale voordelen waarbij ondernemers vaak een extra keuze hebben om de panelen op de zaak aan

te schaffen. Bedenk bij alles dat een particuliere zonnepaneelhouder in principe een ondernemer is voor de BTW, maar niet automatisch

voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.


Subsidie.


Voor subsidie moet u vaak bij de gemeente zijn, maar ook de overheid heeft nog wel

eens een potje. Kijkt u dus vooral even op internet. Bedenk wel dat gegevens wel

eens verouderd zijn en kijk daarom vooral ook naar meerdere sites. Zelfs gegevens

van de overheid zijn soms gedateerd.

  

BTW.


Op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (hoogste rechtsorgaan

bij omzetbelasting, dus BTW) is iedereen die zonnepanelen plaatst automatisch  

ondernemer voor de omzetbelasting, omdat er deelgenomen wordt aan het economische

Verkeer (levering anders dan aan jezelf) . In de praktijk betekent het het aanvragen van een BTW nummer bij de Belastingdienst (lijkt simpel, maar als u nu of in het verleden al een BTW nummer had is dat nog een uitdaging) en periodiek ook aangifte doen. Veelal wordt gedacht aan alleen de  teruggave en die is uiteraard van groot belang, maar ook daarna dient er opgave gedaan te worden voor het leveren van electra aan het net en aan jezelf (voorzover dat dus geen btw ondernemer is: de privé persoon). Daar zijn bij particulieren forfaitare bedragen voor vastgesteld. De meeste particulieren kunnen na het eerste jaar een verzoek indienen voor vrijstelling van aangifte en administratie, omdat het totaal te betalen bedrag aan btw niet boven de vrijstelling op grond van de KOR (Kleine Ondernemers Regeling) uitkomt.

Dit verzoek moet dan wel gedaan worden en de aangiften moeten tot het moment van

het inwilligen van dit verzoek wel gedaan worden (inclusief een forfaitaire bijtelling afhankelijk van het aantal panelen) en ook betaald, anders volgt een ambtshalve aanslag wat in de duizenden euro's kan lopen.  Let op met ingang van 2020 (en dat start al in 2019) vervalt de KOR en komt de OVOB. Dit lijkt -zoals de plannen er nu liggen- gevolgen te hebben. Weliswaar is teruggave nog steeds mogelijk, maar vanwege een andere methodiek komt de herzieningsregeling in de BTW om de hoek. Dit is een regeling welke bij eerder ontvangen BTW in de 10 jaar (onroerende zaken) of 5 jaar (roerende inclusief dus zonnepanelen) een terugbetalingsplicht geeft. In jaar 2 moet dan 90 of 80% terugbetaald worden (9/10de of 4/5de deel). De overheid heeft met met een oog op zonnepanelen een grens genoemd voor de herzieningsregeling van 500 euro. Deze wordt echter al overschreden bij zes panelen in dat tweede jaar. Een oplossing is dan om de aanvraag voor de OVOB nog een jaar (of meerdere) uit te stellen. Dat jaar moet er dan wel de forfaitaire bijtelling extra betaald worden, naast de kosten van extra aangifte. Laten we hopen dat dit nog gewijzigd wordt.


Ondernemers.


Een particulier wordt niet ondernemer voor de inkomstenbelasting omdat hij zonnepanelen

heeft aangeschaft. In afwijking tot de omzetbelasting gelden voor de inkomstenbelasting

andere regels en geldt bijvoorbeeld ook het doel om een (substantiele) winst te maken.

Het wordt natuurlijk wat anders als u duizenden panelen gaat plaatsen, maar dat zal een

uitzondering zijn.  

Voor al bestaande ondernemers kan de situatie anders zijn. We maken dan allereerst onderscheid tussen ondernemers voor de inkomstenbelasting inclusief de ZZP'ers (deze ondernemers hebben een eenmanszaak, een maatschap, een VOF of een CV) en

ondernemers met een rechtspersoon als bijvoorbeeld een BV.  


Rechtspersoon.


Als de ondernemer werkt vanuit een rechtspersoon dan is dat juridisch iemand anders dan

de eigenaar (DGA) zelf is. Populair gezegd de BV heeft eigen rechten en plichten.  

Zo kan de BV bijvoorbeeld zonnepanelen verhuren aan de eigenaar van de BV, de DGA  

(Directeur Groot Aandeelhouder). Dit is niet altijd zo gunstig, daarvoor is de berekening

BV onder het eerste tabje van dit rekenblad.   

Handelingen tussen de BV en de DGA dienen net als alle andere handelingen van de BV

zakelijk te zijn. Hier wordt terecht steeds meer op gecontroleerd. Een DGA kan en mag

zichzelf dus niet bevoordelen en elke handeling moet gelijk zijn aan een handeling voor een

willekeurige derde.  


Natuurlijk persoon.


Als de ondernemer niet werkt vanuit een rechtspersoon, dan is dit een zogenaamde

IB-ondernemer, dus een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Veel van de regels voor

de BV gelden ook voor de IB ondernemer, maar er zijn uiteraard ook verschillen.

Een IB ondernemer kan bijvoorbeeld niet iets verhuren aan zichzelf. Bij BV en DGA wel.

Een ander belangrijk verschil in dit verband is vermogensetikettering. Normaal zijn goederen

of van de privé persoon of van het bedrijf. Bij een IB ondernemer is er echter ook een meng

vorm. Immers een goed of zaak kan zowel prive gebruikt worden als door de onderneming.

Dit wordt vermogensetikettering genoemd en we hebben drie varianten al naar gelang het  

gebruik. Als het goed (denk zonnepaneel, maar ook bijvoorbeeld auto, of huis/werkplaats)  

nagenoeg geheel door de onderneming wordt gebruikt dan is het goed verplicht onderne-

mersvermogen. Als het goed nagenoeg volledig privé wordt gebruikt dan is het verplicht

privé vermogen. Nagenoeg volledig wordt uitgelegd als 90% of meer. Bij auto's geldt vooral

het aantal kilometers en komt de wellicht bekende 500 km ook om de hoek.

Als dus het goed voor minimaal 10% zakelijk en minimaal 10% privé wordt gebruikt is

er geen sprake van enige verplichting en kan het goed zowel zakelijk als privé geetiketteerd

worden. Keuzevermogen noemen we dat. Deze keuze maak je bij aankoop en alleen als

je de keuze hebt. Vervelend is wel dat een keuze niet gewijzigd kan worden als tenminste

niet het gebruik zakelijk/privé wijzigt. We horen nog wel eens dat na vijf jaar bijvoorbeeld

zonnepanelen dan over kunnen naar privé. Dit is niet juist. Dit kan alleen als de omstandig-

heden wijzigen. Een belangrijke wijziging is het stoppen met de onderneming, maar bij  

bijvoorbeeld een auto kan het zijn dat er niet meer privé mee wordt gereden of juist niet

meer zakelijk en dan wordt niet meer aan de 10% eis voldaan, dus wordt het verplicht

ondernemers- of privé vermogen.  


Bijzonderheden bij zonnepanelen.


Zonnepanelen worden tegenwoordig gezien als roerende goederen, behalve de zonne-

panelen die volledig geintegreerd worden in het dak. De meeste worden er echter op

geplaatst en worden gezien als roerend. In principe zijn de panelen ook demontabel.  

Zonnepanelen gaan technisch ongeveer 25 jaar mee en op de panelen zelf wordt vaak

ook een garantie gegeven voor die tijd. Dat geldt niet voor bijvoorbeeld de omvormer,

die vaak al na een jaar of tien vervangen moet worden. Economisch lijkt de levensduur

momenteel te liggen op vijftien jaar en is de terugverdientijd ongeveer de helft daarvan.

Er wordt nogal eens gezegd dat je de panelen zakelijk kunt afschrijven in vijf jaar en

soms zelfs horen we nog iets over crisisafschrijving waarbij er in één of twee jaar zou

kunnen worden afgeschreven. De crisisafschrijving is er niet meer sinds tweede helft 2013.

Afschrijving van roerende goederen moet minimaal in vijf jaar maar dat is een ondergrens

en geen bovengrens. Voor afschrijven geldt dat zoveel mogelijk aansluiting moet worden

gezocht bij de economische levensduur. Gezien de garantie en de economische levensduur

houden we 10 jaar aan, maar 15 jaar is ook zeker verdedigbaar. Dit is een standaard

lineaire afschrijving, maar een andere manier zou wellicht beter zijn omdat de panelen  

vooral in de beginjaren meer rendement opleveren dan later.  

Ook is een veelgehoorde opmerking dat als dan wel in vijf jaar of korter is afgeschreven,  

dat daarna dan de panelen over kunnen naar privé. Vanuit de BV zou dit een mogelijkheid

zijn. Bij een IB-ondernemer alleen als het gebruik wijzigt. Er dient echter altijd zakelijk

gehandeld te worden en het is vanuit de verkoper gezien niet

zakelijk om na bijvoorbeeld vijf jaar de zonnepanelen voor niets

aan een andere, inclusief jezelf, te leveren. De werkelijke

waarde telt uiteraard EN er moet BTW over afgedragen worden.

In de praktijk is het vaak helemaal niet zo gunstig en meestal

zelfs ongunstig om panelen via het zakelijke  kanaal, als het al

mogelijk is, aan te schaffen.  Wellicht is een belangrijke gedachte

ook dat als iets gunstig is, het gunstiger is dit in privé te

houden en niet zakelijk te maken (voorzover keuze), want winst

in een onderneming betekent belasting betalen. Niet elk fiscaal

voordeel is op de lange duur ook privé een voordeel…


Bedenk nog wel dat alle rente voor- en nadelen niet zijn

meegenomen evenals onderhoudskosten.  

Tiede Boersma juli 2014 

  

  


 

  

   Daken worden langzaam blauw/zwart....


We krijgen steeds meer vragen over zonnepanelen, zowel particulier als zakelijk. Daarom geven we onderstaand wat informatie en vindt u hiernaast een link naar een rekenblad onder excel welke u helpt om te bepalen of er mogelijkheden zijn om het zakelijk of privé te realisereen. Overigens staat de onderstaande informatie ook in het rekenblad. In het rekenblad geven we ook de mogelijkheid om te berekenen of eventueel verhuur van zonnepanelen aan privé vanuit de eigen BV een voordeel biedt.

  

  


 

  

   rekentool-investeren-in-zonnepanelen-zakelijk-of-prive versie 2.xlsx