Fiscaal advies

Als ondernemer staat u soms voor keuzes die gevolgen hebben voor u als persoon of voor uw onderneming. Het is bij dergelijke grote, of ingrijpende beslissingen verstandig om eerst contact op te nemen met ons.

Te denken valt aan investeringen, verkoop van uw bedrijf of aankoop van een bedrijf. Maar ook de aankoop van een auto of een pand zijn investeringen die gevolgen hebben. Belangrijk hierbij is de keuze tussen zakelijk of privé…

Auto zakelijk of privé?     …Lees meer

Pand zakelijk of privé?    …Lees meer

Q

Auto zakelijk of privé..?

Wat het meest rendabel is voor u, hangt af van veel factoren. Bijvoorbeeld het soort auto, de leeftijd van de auto, cataloguswaarde van de auto en het aantal zakelijke- en privékilometers.

Bij de aanschaf van een auto zijn er simpel gezegd twee hoofdmogelijkheden:

  • De auto staat op naam van je onderneming en behoort tot het ondernemingsvermogen.
  • Privé. De auto staat op eigen naam. De auto behoort tot het privévermogen.

De keuze die u hier in maakt heeft verschillende gevolgen voor de manier waarop u de kosten verwerkt in de administratie. Zowel voor de inkomstenbelasting als voor de btw dient bepaald te worden of de auto van de zaak is, of tot het privévermogen hoort. In de hierboven benoemde hoofdmogelijkheden zijn nog vele varianten en opties mogelijk. Ook passend bij u als ondernemer. Bent u iemand die nauwgezet uw kilometerregistratie bijhoudt?  Of juist niet?

Een goede afweging van alle factoren is voor u als ondernemer belangrijk, vóórdat u een keuze maakt. Die keuze mag namelijk niet zomaar teruggedraaid worden of per jaar veranderd worden.  Wij kunnen u adviseren wat het meest gunstig voor u is, en precies uitleggen welke voorwaarden daarbij gelden.

> Meer weten?  Maak een afspraak met ons

Q

Pand zakelijk of privé..?

Als u uw onderneming vestigt in een pand dat uw eigendom is, moet u voor de inkomstenbelasting altijd vaststellen of dat pand een privépand of een ondernemingspand is. Dat heeft gevolgen voor de lange termijn.

Als u een eigen pand heeft dat u helemaal voor uw onderneming gebruikt, dan bent u verplicht het pand in het ondernemingsvermogen in te brengen. De waarde van het hele pand moet dan op de balans van uw onderneming komen te staan. Over het pand schrijft u af. Kosten van een eigen pand dat u geheel als bedrijfsruimte gebruikt, kunt u aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Tot deze kosten behoren onder meer:

  • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke
  • de inrichtingskosten, zoals vloerbedekking, behang, bureau(s) en kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven)

Om een pand geheel of gedeeltelijk zakelijk te etiketteren, moet het wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een werkruimte in een woning dient bijvoorbeeld als zelfstandig aangemerkt te kunnen worden. Twijfelt u of de werkruimte voldoende zelfstandig is ?  Voor het bepalen hiervan en eventuele fiscale gevolgen voor de toekomst in geval van bijvoorbeeld verkoop, kunnen wij u adviseren of een berekening maken.

> Meer weten?  Maak een afspraak met ons

Meer dan 100 kleine- en middelgrote bedrijven zijn trouwe klant bij ons. Ook eens kennismaken? Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen dan een vrijblijvende afspraak maken in ons kantoor.