Nieuwe Kleine OndernemingsRegeling omzetbelasting 2020

Per 1 januari 2020 is de nieuwe kleine ondernemingsregeling (KOR) ingegaan, omdat buurlanden al langer dit systeem hebben en het simpeler zou zijn. In plaats van korting krijgt u vrijstelling voor de btw. De nieuwe KOR is omzet gerelateerd en heet daarom Omzet gerelateerde Vrijstellingsregeling van Omzetbelasting, kortweg OVOB.

...Lees meer
U dient te voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

 • 1. U bent btw-ondernemer.
 • 2. U bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of u hebt hier een vaste inrichting.
 • 3. Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.
 • De KOR is voor alle bedrijven: nu ook voor rechtspersonen, zoals BV’s, stichtingen en verenigingen.
 • De KOR geldt voor de totale omzet met 0%, 9%, 21%, nationaal verlegd en de vrijgestelde omzet bij onroerende zaken en bepaalde financiële zaken.
 • Meedoen aan de KOR is vrijwillig, het hoeft niet.
 • Aanvraag voor de nieuwe KOR geldt voor 3 jaar.

Meedoen betekent:

 • Geen aangiftes meer doen.
 • Geen verrekening omzetbelasting van inkoopfacturen.
 • Mogelijk terugbetalen van vroeger ontvangen BTW (herzieningsregeling).
 • Bij overschrijding van omzet per jaar direct weer in normale regeling.
 • Geen vermelding BTW op verkoopfactuur.
 • BTW nummer blijft wel bestaan.