De Rijlst 8 vml. landbouwschool 8521 NH Sint Nicolaasga Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga Telefoon   (0)513-434048 Telefax    (0)513-434272 © 2003-2019 Boersma Adviseurs is een maatschap van erkende fiscaal adviseurs en administratiedeskundigen.

Door het merendeel van onze relaties worden we “uitgescholden” voor accountant.

U kent dat wel, men zegt dan: ik ga even naar mijn accountant. Het bekt natuurlijk ook veel beter dan: ik ga naar mijn fiscaal adviseur of ik ga naar mijn administrateur. Ook horen we nog wel eens dat men naar de boekhouder gaat. Beetje gewoontjes hé. Hoe zit dat nu allemaal?


Op ons vakgebied bevinden zich vele bedrijven, die zich administratiekantoor, boekhoudbureau, belastingadvieskantoor, accountantsbureau of iets dergelijks noemen. In de praktijk doen ze vaak allemaal hetzelfde werk: Boekhouden of toezien op de boekhouding voor hun relaties, naar aanleiding van de boekhouding tussenrapportage en jaarrekeningen samenstellen en de bijbehorende fiscale aangiften zoals omzet- en vennnootschapsbelasting verzorgen en natuurlijk de aanverwante bedrijfsadviezen verstrekken.


De naam accountant is echter beschermd. Alleen een RegisterAccountant (RA) en Accountant-Administratieconsulent (AA), tegenwoordig beide aangesloten bij NBA, mogen zich accountant noemen. Een accountant mag als enige (onder voorwaarden) een goedkeurende verklaring verstrekken bij een jaarrekening, oftewel de accountant mag verklaren dat het echt zo is geweest. In het Klein en Microbedrijf worden vrijwel geen goedkeurende accountantsverklaringen verstrekt. Dit komt omdat het niet verplicht is en het is niet verplicht omdat het Klein- en zeker het Microbedrijf meestal niet aan alle voorwaarden voor afgifte kan voldoen, buiten uiteraard de extra kosten. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat er een organisatie is met verschillende discipline’s, functiescheidingen en verantwoordelijkheden en als de ondernemer het enige personeelslid is, die dan zowel inkoop, verkoop, uitvoering als de betalingshandelingen verricht, zal duidelijk zijn dat er aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan.


Bij een Micor en vaak ook bij een Kleinbedrijf is het, andersom, ook weer veel overzichtelijker en daarom alleen al is een verklaring bij de jaarrekening overdreven. Uiteraard wordt bij het samenstellen van de jaarrekening altijd nog wel gekeken of iets wel logisch is en wordt het vermeld zoals de wet voorschrijft en daarom wordt vaak een zogenaamde samenstellingsverklaring bij de jaarrekening afgegeven. Dan is (meestal) wel wat gecontroleerd (bijvoorbeeld of het opgegeven banksaldo ook klopt met hetgeen in de jaarrekening staat), maar het duimendikke controleboek is er niet op los gelaten. Bij het kleinbedrijf kan de accountant dus eigenlijk zijn werk niet doen.


Een samenstellingsverklaring geeft geen garantie en is zo goed als de moraliteit en de bestede tijd van de desbetreffende samensteller of dit nu een accountant of boekhouder is (want iedereen mag deze verklaring verstrekken). De accountant behoort op grond van de wet integer en moreel correct te handelen. Reden waarom zoveel mensen ondanks de vele schandalen (terecht) vertrouwen hebben in een accountant. Wij zijn echter net als de accountant aanspreekbaar op integriteit, moraliteit en meer algemeen op juist werk, niet vanwege de wet maar vrijwillig vanuit ons lidmaatschappen bij NOAB, RB en FFP.
Klik voor filmpjes op de logo’s van NOAB en RB.We werken al weer enige tijd met eigen kwaliteitsregels (meer dan gevraagd door NOAB en RB), die er voor zorgen dat onze rapporten niet onder doen voor welk rapport van een ander dan ook. Bent u toch niet tevreden dan heeft ook de NOAB een tuchtcollege, die dan over ons gaat oordelen en eventueel veroordelen....


Voor de kleinere ondernemer is de jaarrekening vaak een noodzakelijk kwaad en alleen nodig omdat er belasting moet worden betaald en soms voor de bank, want vanwege de regeltjes zal de doorsnee kleine ondernemer van de jaarrekening toch al vrijwel niks begrijpen. Het gaat dus om adviezen en vooral om niet teveel of liever minder belasting betalen! Voor een accountant is de fiscale kennis niet hoofdzaak. Hoewel ze er uiteraard wel iets van weten en het ook tot de opleiding behoort is de hoogte van deze kennis vergelijkbaar met de kennis van de beide eigenaren van Boersma Adviseurs.


Beide eigenaren van Boersma Adviseurs mogen de titel FA (Fiscaal Adviseur) dragen. Tiede Boersma is daarnaast intussen Register Belastingadviseur en mag sinds 2013 de titel RB (Register Belastingadviseur) dragen en Irma Alkema heeft in 2014 haar opleiding Financiele Planning met goed gevolg afgesloten en mag de titel FFP (Federatie Financieel Planner) dragen. Opleiding is uiteraard niet alles. De kennis moet wel up to date blijven, met name fiscale kennis, want die wisselt continue. Alle medewerkers gaan regelmatig op cursus en dagelijks wordt fiscale informatie verwerkt. Elk jaar zijn we allemaal wel met een opleiding bezig of op cursus geweest.

 

Overigens is het niet zo dat er geen kennis is op het niveau van accountant bij Boersma Adviseurs. Irma Alkema (partner) heeft al in 2010 haar theoretisch deel afgesloten van de AA-accountants-opleiding met een diploma.


Over kwaliteit gesproken:


Ons kantoor doet mee aan Horizontaal Toezicht. Om mee te doen moet er aan een aantal kwalitatieve eisen worden voldaan. De Belastingdienst eist en controleert dit!


Wat is het verschil tussen accountant  en administrateur/boekhouder/belastingadviseur?
RB_Animatie-v2.mp4

voor u op naast of ondergelegen  advertenties klikt leest u eerst de tekst die hier staat door hier te klikken